64bitový Linux a Mplayer (Realvideo)

Dub
23
2007

Tentokrát to nebude nic kdovíjak objevného, spíš taková zajímavost, o které ale možná ne každý ví.
This time it’s nothing that big, more like a thing to notice, since it is possible that not everyone knows about it yet.

Před časem se v mplayeru/ffmpegu objevila nativní podpora pro WMV9, což zejména 64bitovému Linuxu velice pomohlo (předtím byli uživatelé odkázáni na 32bitové kodeky. To znamenalo provozovat v systému 32bitovou verzi mplayeru, která je byla schopna používat (64bitová aplikace 32bitové součásti používat nemůže). Stále ale byl problém s dalším velice rozšířeným formátem Realvideo, pro který také neexistovaly 64bitové kodeky. Real Media naštěstí před časem uvolnili 64bitovou verzi Real Playeru. Sice nejde o nativní podporu, ale alespoň existuje možnost dekódovat Realvideo prostřednictvím 64bitových aplikací.
Autoři mplayeru na to zareagovali a vydali samostatný balíček, obsahující pouze těch několik proprietárních kodeků, které pro 64bitový Linux existují, podobně, jako to dříve dělali pro 32bitové systémy. Ten je k dispozici na stránkách mplayeru v sekci Download – v sekci „Binary codecs“ jde o položku „Linux AMD64“. Je trochu matoucí, že se balíček stále jmenuje w32, nicméně jde skutečně o 64bitové kodeky.
Tento balíček si stačí stáhnout a poté jeho obsah rozbalit do adresáře /usr/local/lib/codecs . Osobně pro jistotu ještě vždy vytvářím symlink tohoto adresáře jako /usr/lib/win32, i když už by měl mplayer standardně vždycky hledat kodeky na prvně uvedené cestě. Poté by měl 64bitový mplayer bez problémů přehrávat i Realvideo a v podstatě tak eliminovat potřebu zprovozňování 32bitového mplayeru (alespoň v mém případě ano).
Dlužno dodat, že uvedený postup je potřeba například v 64bitovém Ubuntu (možná existuje nějaký repozitář, kde jsou tyto kodeky přímo ve formě DEB balíčku, nemám tušení). Arch64 (a patrně i další distribuce) tyto kodeky instaluje automaticky s mplayerem a uživatel tudíž nemusí nic řešit.

Few months ago, native WMV9 decoding support has been added to mplayer/ffmpeg, which was especially useful for the 64bit Linux. Before that, users had to use the 32bit proprietary codecs, and that meant to run the 32bit mplayer able to use them (64bit app can’t use 32bit codecs). Still, this didn’t solve the playback issues with another widespread video format, Realvideo, as there were no 64bit codecs for it available as well, Luckily, Real Media released the 64bit Realplayer. There’s no native support for mplayer still, but at least thanks to this move, there is now the possibility to decode Realvideo in 64bit apps.
The creators of mplayer released the standalone package containing those precious few 64bit proprietary codecs as they did before for the 32bit systems. It’s available from mplayer’s homepage Download section – under „Binary codecs“ it’s listed as „Linux AMD64“. It’s a bit confusing that it’s still named w32, but it really is the 64bit codecs package.
All you have to do is download it and then extract the contents into /usr/local/lib/codecs. Me, I usually create the symlink of this directory as /usr/lib/win32, just to be on the safe side, but nowadays mplayer should always look into the first mentioned dir for codecs. After this, the 64bit mplayer should be able to play even Realvideo files just fine, thus eliminating the need for a 32bit mplayer install (at least in my case it does).
It’s worth noting that this is what you have to do for example in 64bit Ubuntu (it’s possible there is a repository containing these codecs in standard DEB package, I’m not sure). If you install mplayer in Arch64 (and probably many other distros as well), it automatically installs these codecs together with it, so you don’t have to do this manually.

Buďte první, komu se článek líbí.

Napsal(a) dne 23. 4. 2007 v 02:48
Kategorie: HW, SW a podobná verbež

Žádné komentáře »

RSS komentářů k tomuto příspěvku. Zpětné URL


Napište komentář

Používá systém WordPress | Styl: Aeros 2.0 z TheBuckmaker.com