Přednost kruhem

Bře
23
2016

O údajné změně přednosti na kruhových objezdech se toho v poslední době v médiích a na internetu namluvilo hodně. Média ji prezentují jako něco naprosto nového a překvapivého. Diskutující se v souladu se zaběhlými standardy velmi rozhořčují nad tím, jak taková hloupost vůbec mohla projít, Kalousku odstup a tak podobně. Oběma skupinám přitom v nemalé míře uniká jedna zásadní věc (jak už tomu tak u podobných „skandálů“ a internetového lidu bývá): totiž že ona tak kontroverzní přednost zprava není na kruhových objezdech vůbec ničím novým a ti, co se nejhlasitěji rozčilují, o věci dost možná zas tak mnoho nevědí.

Hned na začátek ovšem jedno přiznání: před pár dny jsem se k tomu hromadnému rozhořčení nad neexistujícím problémem vyjadřoval na Facebooku i já a snažil se ho uvést na pravou míru. Jenže jsem si nedal pozor, zapomněl při ověřování na jednu drobnost a to, co jsem napsal, nebyla tak docela pravda. Na zbytečnosti a nesmyslnosti aktuálního rozhořčení to sice nic nemění, ale i tak bych to celé rád uvedl na pravou míru.

Jak to tedy s předností na kruhových objezdech u nás bylo v minulosti?

Začal jsem pohledem do vyhlášky 100 z roku 1975 (do dřívějších jsem se opravdu nedíval, nevidím v tom valný smysl). Ta v oddílu o jízdě křižovatkou kruhový objezd vůbec nezmiňuje, což znamená, že ho považuje za standardní křižovatku s předností zprava. Díl II článek 4 bod 5 této vyhlášky, který vysvětluje význam dopravní značky „Křižovatka s kruhovým objezdem“ (klasická značka kruhového objezdu, jen se jí tehdy říkalo jinak), pak výslovně říká:

Značka „Křižovatka s kruhovým objezdem“ nemá jiný význam, než přikázaný směr jízdy křižovatkou, tzn. že řidič jedoucí po kruhovém objezdu je povinen dávat přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po okruhu zprava.

Čili potvrzení předchozího – na kruhových objezdech platí přednost zprava, tzn. auta na kruhovém objezdu dávají přednost těm, která na něj vjíždějí.

Následně tu máme vyhlášku 99 z roku 1989, která vyhlášku 100 nahradila v roce 1990. V té oddíl o jízdě křižovatkou opět kruhový objezd nezmiňuje ani slůvkem, čili je opět evidentní, že je považován za standardní křižovatku. Díl II článek 3 bod 3 nám vysvětluje význam značky „Kruhový objezd“:

Značka „Kruhový objezd“ přikazuje jízdu po kruhovém objezdu ve směru šipek na značce zobrazených.

Žádná úprava přednosti opět není zmíněna – na kruhových objezdech stále platí přednost zprava. O nic moc ale nejde – drtivá většina kruhových objezdů je vybavena značením, které přednost upravuje, takže auta na kruhovém objezdu stejně mají přednost před těmi, která na něj vjíždějí.

Cestujeme časem dál a dostáváme se k 1. lednu 2001, kdy začíná platit zákon 361/2000. Ten v oddílu o průjezdu křižovatkou (paragraf 22) přidává zcela nový odstavec 5:

Řidič vjíždějící na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

Aha! V pravidlech silničního provozu se ocitá jednoznačná přednost aut na kruhovém objezdu před těmi, která na něj vjíždějí. Přednost zprava byla tedy zrušena. Úprava přednosti by teoreticky nebyla potřeba (prakticky stejně pořád všude je vyznačena).

Což by byla pravda…nebýt toho, že zákon 361/2000 se s platností od 1. července 2006 dočkal jistých změn. Mimo jiné se týkají i přednosti na kruhových objezdech. Tady je nové znění výše uvedeného odstavce, které platilo až do konce loňského roku:

Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

A jsme technicky vzato zase u přednosti zprava, i když to není tak docela evidentní. Uvedené znění zmíněného odstavce totiž povinnost dát při vjíždění na kruhový objezd přednost vozidlům, která už po něm jedou, zužuje pouze na případy, kdy je na příjezdu ke kruhovému objezdu nejen značka „Kruhový objezd“ (což stačilo dle znění předchozího), ale současně i značka přednosti v jízdě nebo stopka. Z toho plyne jediné – pokud by tam tyhle dodatečné značky nebyly, vjíždějící řidič přednost dávat nemusí. Čili – přednost zprava.

Jenže…ne tak docela. Když se podíváme na přílohu, vysvětlující význam dopravních značek, dozvíme se u značky „Kruhový objezd“ následující:

Dopravní značka „Kruhový objezd“ (č. C 1) přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Značka je vždy doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“.

Což je takové poněkud bizarní řešení. V podstatě nám říká, že technicky vzato na kruhových objezdech skutečně platí přednost zprava, jenže současně bychom se podle tohoto výkladu neměli nikdy ocitnout na kruhovém objezdu, na kterém by nebyla přednost vjíždějících vozidel upravena…

No a konečně se tedy dostáváme k aktuálnímu znění předpisů. Odstavec 5 paragrafu 22 o jízdě křižovatkou zůstal oproti předchozí verzi nezměněný – stále platí, že vjíždějící na kruhový objezd dávají přednost tam, kde jim to nařizuje značení, jinak platí přednost zprava:

Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Drobné změny se dočkal jen popis u značky „Kruhový objezd“:

Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

A tady je skutečná příčina veškerého poprasku, který kruhové objezdy aktuálně vyvolaly. Aktuální formulace se technicky vzato vrací ke stavu, který byl na českých silnicích po dlouhá desetiletí naprosto standardní – totiž že úprava přednosti na vjezdu na kruhový objezd není povinná. Opět záleží na konkrétním kruhovém objezdu, zda takovou úpravu bude či nebude obsahovat.

Nemůžu si pomoct, ale opravdu se domnívám, že je tu přesně v souladu s internetovou kulturou vyráběn z komára velbloud. Pro řidiče, který za volantem seděl aktuálněji než v letech 2001-2006, se technicky vzato nemění vůbec nic, a nejsou na něj kladené žádné zvláštní nároky. I když v uplynulých deseti letech v podstatě nebylo teoreticky možné narazit na kruhový objezd, kde by nebyla přednost upravena, nemyslím, že se na něco takového šlo v praxi za volantem spoléhat, stejně bylo třeba sledovat značky, abyste měli jistotu, že skutečně jedete po kruhovém objezdu, kde je přednost upravená – protože pokud by úprava přednosti chyběla, bylo by sice takové značení v rozporu s vyhláškou, ale současně by to v souladu s pravidly pro průjezd křižovatkou znamenalo, že platí přednost zprava. A asi se shodneme na tom, že za volantem se prostě nejde na něco slepě spoléhat, je potřeba aktivně sledovat situaci a reagovat na ni.

Pointa je tedy stále stejná – ve své podstatě se vlastně stran přednosti na kruhových objezdech nic nemění. Přednost zprava není na kruhových objezdech v ČR ničím novým – s výjimkou poměrně krátkého období (1.1.2001 – 30.6.2006) u nás platila posledních čtyřicet let. Teď se s ní jenom možná budeme setkávat o něco častěji. Ale možná taky ne – kolik vůbec v ČR existuje kruhových objezdů, které by přednost upravenou neměly? A kolik jich vznikne v budoucnu, vzhledem k tomu, že přednost aut na kruhovém objezdu je samozřejmě ve většině případů mnohem logičtější a dá se tedy očekávat, že i nadále ji bude většina kruhových objezdů zahrnovat? Ten poprask, který v médiích aktuální změna vyhlášky vyvolala, se o deset let opozdil – největší chyba nastala v roce 2006 v podobě onoho zpátečnického kroku zpátky k přednosti zprava. Takže ano, pokud mi budete říkat, že by bylo nejlepší do pravidel natvrdo dostat přednost aut na kruhových objezdech, rozhodně s vámi budu souhlasit. Jenom zkrátka možnou občasnou přednost zprava na kruhovém objezdu nevidím vzhledem k okolnostem jako kdovíjaký problém.

A ta v úvodu zmiňovaná chyba, které jsem se dopustil? Velice prostá a snad i celkem pochopitelná. Zmínil jsem, že přednost zprava je uvedena v zákoně z roku 2001. Jak vidíte výše, není to tak docela pravda. Jak k té chybě došlo? Jednoduše – když jsem se na znění onoho zákona díval, neuvědomil jsem si, že se dívám na znění platné ke konci roku 2015, nikoliv na jeho původní znění z roku 2001. A jak už bylo zmíněno výše, tahle dvě znění se od sebe právě v tomto ohledu následkem úpravy z roku 2006 liší – ve znění z roku 2001 přednost zprava není, ve znění z roku 2006 (a později) už opět je. Takže se za tuhle chybu omlouvám – ano, skutečně existovalo krátké období, kdy měla dle pravidel na kruhových objezdech jednoznačně danou přednost vozidla po kruhovém objezdu jedoucí před těmi, která na něj vjíždějí.

3 lidem se článek líbí.

Napsal(a) dne 23. 3. 2016 v 21:51
Kategorie: Absurdistán,Jiné hlubokomyslnosti a plky,Nezařazené,Osobní

Žádné komentáře »

RSS komentářů k tomuto příspěvku. Zpětné URL


Napište komentář

Používá systém WordPress | Styl: Aeros 2.0 z TheBuckmaker.com