Picasa Web Albums a Opera 9.5 – fix and more

Led
13
2008

Návod, jak kompletně zprovoznit Picasa Web Albums v Opeře 9.5. For English version, see further down. Pro finální verze Opery 9.5x je od 11.7.2008 k dispozici dodatek. For Opera final 9.5x, there’s an addendum as of 11.7.2008.

Snad největším problémem s testovacími verzemi Opery 9.5 bylo pro mě to, že ačkoliv většina webových aplikací Google v ní funguje lépe než v předchozích verzích, Picasa Web Albums bohužel naopak fungují ve své podstatě hůře. Dříve totiž existoval uživatelský JavaScript, který prakticky veškeré jejich funkce opravoval. Ten ale v Opeře 9.5 pro Picasa Web nefunguje. Tímpádem je možné v ní Picasu používat jen v základní, nejavascriptové verzi. Což by nebyl až takový problém, nebýt dvou věcí. Jednak, ani tahle „obyčejná“ verze nefunguje v Opeře 9.5 stoprocentně, protože pokud navštívíte galerii, která obsahuje geotagging (jako některé moje), pak se vám galerie prostě nezobrazí a místo náhledů fotografií vidíte jen nápis „Loading…“. A jednak „obyčejná“ verze Picasa Webu zobrazuje všechny obrázky v maximální šířce 640 bodů a pokud chcete vidět plnou velikost (což alespoň já chci poměrně často, protože chci pochopitelně fotografii vidět tak, jak ji připravil autor, nikoliv zmenšenou nějakým autmatickým algoritmem), musíte si každou prohlédnout lokálně. Krom toho se vám celou dobu ukazuje mírně otravný červený rámeček s hláškou o nekompatibilním browseru.

Mým původním záměrem bylo přijít alespoň na způsob, jak by se v základní verzi Picasy daly fotografie při prohlížení automaticky zvětšovat na 100% velikosti, protože šířka 640 bodů je obzvlášť při mém stávajícím rozlišení 1680×1050 vcelku směšná. Ve zdrojovém kódu jsem zjistil, že je to řešeno zadáním šířky celého DIVu s fotografií natvrdo – po smazání tohoto parametru se obrázek otvíral normálně v plné velikosti. Jelikož JS naprosto neovládám, požádal jsem o pomoc na serverech Okoun a Lopuch, protože jsem tušil, že nepůjde o žádný příliš složitý script. Díky trpělivosti okouních identit gorila a Kdokoliv tak nakonec spatřil světlo světa uživatelský script na zobrazování fotografií z Picasa Web Albums v plné velikosti. Zejména fotografové ho asi ocení docela dost.

Když už fungovalo tohle, říkal jsem si, že by možná nebyl větší problém zprovoznit alespoň nějakým způsobem i zobrazování galerií s geotaggingem. Můj prvotní nápad byl velice „nečistý“ – prostě celý box s mapkami ze stránky vyjmout. Což skutečně fungovalo, ovšem pouze tehdy, pokud se to udělalo ručně přímo v interním editoru zdrojového kódu v Opeře a následně se změna aplikovala. I přes další trpělivou pomoc captainna a Kdokoliva se mi to nepodařilo rozchodit pomocí scriptu. Obrátil jsem se proto s prosbou o pomoc na Opera Forums. Jak můžete vidět, výsledek předčil očekávání. Fearphage (kterému ještě jednou děkuji) přišel se scriptem, který celý problém s Picasou řešil mnohem elegantněji a hlavně kompletně. Nejen že fungovaly galerie s geotaggingem, ale po nastavení, aby se Opera vydávala za Firefox nebo IE (Mask as…) začala fungovat celá javascriptová verze stránek – a to dokonce lépe, než v Opeře 9.2x! Například funguje i zobrazování EXIFu (tedy informací o tom, čím a s jakým nastavením byla fotografie pořízena), které s původní opravou pro starší Operu nefungovalo.

Tento script se dá pochopitelně používat ve spojení s tím předchozím – dokonce je to přímo ideální, protože můžete poměrně snadno využívat obě vylepšení. Vytvořil jsem ho ve dvou variantách, které se liší tím, zda Picasa Webu Operu podsouvají jako podporovaný browser nebo ne. Tím se současně liší i způsob, jakým se dá mezi „obyčejnou“ verzi Picasy a tou javascriptovou přepínat. Picasa Web totiž umožňuje snadno přepnout z obyčejné verze na tu javascriptovou (odkazem v pravém menu), ale opačným směrem to už (pokud vím) tak snadno nejde – jakmile se jednou přepnete na JS, neexistuje snadná cesta zpátky. Dá se to řešit dvěma způsoby. Pokud použijete první verzi opravy pro Picasa Web Albums, vypisuje vám jejich obyčejná verze (na které se vám teď zobrazují obrázky v plné velikosti) stále hlášku o nepodporovaném browseru, ale pokud si nastavíte maskování za Firefox, můžete začít používat tu javascriptovou. Jakmile maskování zrušíte, Picasa Web opět automaticky přejde na obyčejnou verzi. Druhá verze opravy pro Picasa Web Albums se za podporovaný browser vydává automaticky a v obyčejné verzi tedy varování nevypisuje, ale na druhou stranu je o něco komplikovanější se s ní přepnout z javascriptové verze Picasa Web Albums do té obyčejné – jedinou možností je vypnout v browseru dočasně javascript, znovu si zobrazit hlavní stránku galerie (tu s náhledy) a přejít do galerie z ní – objeví se obyčejná verze Picasa Web Albums (s varováním a bez zobrazování obrázků v plné velikosti). Pak už stačí jen javascript v browseru znovu zapnout a prohlížet galerii dál – varování zmizí a obrázky jsou opět v plné velikosti. To celé do té doby, než přejdete na jinou galerii nebo si nezapnete JS verzi stránek ručně z menu.

Pokud vás automatické zobrazování fotografií v plné velikosti v obyčejné verzi Picasa Web Albums nezajímá, pak si prostě jen stáhněte a nainstalujte druhou verzi opravy pro Picasa Web Albums a zbytek toho, co jsem psal, prostě ignorujte.

Pokud nevíte, jak do Opery nainstalovat uživatelský JavaScript, zjistíte to třeba tady. U výše uvedených scriptů je důležité neměnit jejich názvy, pokud nevíte, co děláte (taky jsem to ještě včera nevěděl a až Kdokoliv mě poučil ;) ).

Mimochodem, všechny uvedené skripty fungují i v Opeře 9.25.

Pokud má někdo nějaké připomínky, nápady či vylepšení, sem s nimi.

A drobný vzkaz pro Google: styďte se!
———————–

And now for something completely English.

Probably the biggest annoyance with the testing builds of Opera 9.5 for me was that although most of Google services work better than in previous versions, Picasa Web Albums do not work that well, in a way. For the previous Opera versions, there was a user JavaScriptwhich fixed most of the issues. But, it does not work in Opera 9.5 anymore. Therefore you can only use the basic, non-javascript version of Picasa Web Albums. That wouldn’t be so bad, if it wasn’t for two things. Firstly, not even this „plain“ version does work quite right, because if you visit a gallery which uses geotagging (like some of mine), then the gallery won’t load at all and all you get is „Loading…“ message. And secondly, the „plain“ version of Picasa Web shows all of the images with a fixes width of a 640 pixels maximum. If you want to see the full sized picture (which I do quite often, because I do want to see the photo the way its author made it, not the was some resizing algorithm interprets it), you have to view each and every one of them locally. And besides that, there’s the somehow annoying warning about browser incompatibility showing all the time.

Originally, I wanted to find a way for the photos to automaticaly resize to 100%, because, to be honest, 640px fixed width is, especially if you’re using 1680×1050 or some similar high resolution, quite ridiculous. As I’ve found out in the source of the page, it’s done by setting the width the hard way to the whole image DIV – once I’ve deleted it, the image showed fullsize with no problems. Because I don’t know JS at all, I’ve asked for help in the forums on Okoun and Lopuch, because I had a suspicion it wouldn’t be that hard to write such script. Thanks to the patience of gorila and Kdokoliv, the userscript for showing Picasa Web Albums photos in full size was born. I’m guessing photographers especially will find it quite handy.

Since this was working, I thought that it wouldn’t perhaps be too hard to make galleries with geotagging working, at least in some basic way. My first idea was a fairly „dirty“ hack – take the whole map box out of the page. Which worked just fine, if you did this manually in the Opera internal source viewer and did apply the changes. Even with more help from captainn and Kdokoliv I wasn’t able to make it work with script. Therefore, I’ve asked for help on Opera Forums. As you can see, the help I got exceeded my expectations. User Fearphage (thanks once again) came up with a script which solved the whole issue much more elegantly and, more importantly, completely. Not only did the geotagged galleries work, but after masking Opera as Firefox or IE, the whole JavaScript version of Picasa Web Albums worked just fine – even better than in Opera 9.2x! For example, EXIF info now works (the information abou with which equipment and setting was the photo taken), which wasn’t possible before.

You can of course use this script together with the first one – it’s ideal, really, because you can enjoy both fixes quite easily. I’ve made two versions of the second fix, which differ only in that one of them makes Opera automatically the supported browser for Picasa Web Albums, and one of them does not. This affects the way you can switch between the „plain“ and JavaScript version of Picasa Web Albums, which is not that easy. You can switch to JS version using the link in the right menu, but switching back is harder (as far as I know) – once you switch to JS version, there’s no easy way back. This can be solved in two ways. If you use the first version of Picasa Web Albums fix, the plain version (now with fullsized images, though) the unsupported browser warning, but if you set your Opera to mask as Firefox, you can use the JavaScript version. When you disable the masking, Picasa Web Albums goes back to the plain version again. The second version of Picasa Web Albums fix makes Opera act as supported browser automatically and so the plain version galleries do not warn you, but on the other hand, it’s more complicated to switch from JS version back to the plain – the only possibility is to turn off JavaScript in Opera, go back to the gallery index page (the one with the thumbnails) and enter gallery from there – Picasa Web Albums will switch to plain version (with the browser warning and images stuck at 640px, because you have JS disabled). Then you can switch the JavaScript back on and continue viewing the gallery – the warning disappears and the images show in full size once again, until you visit another gallery or switch to JS version manually using the right menu link.

If you do not care about the full size viewing feature, just download and install the second version of Picasa Web Albums fix and ingore the rest of the previous text.

If you don’t know how to use user JavaScript in Opera, you can find out here (in Opera 9.5, you can ignore the .ini editing part, I think). For all the scripts it’s important not to rename them, unless you know what you’re doing (the importance of the script naming was explained to me only yesterday, too, by Kdokoliv ;) ).

Oh, and all of the scripts work in Opera 9.25 as well.

If you have any comments, ideas or know how to make the scripts work better, it’s very wellcome.

And a small message for Google: shame on you!

Buďte první, komu se článek líbí.

Napsal(a) dne 13. 1. 2008 v 19:51
Kategorie: HW, SW a podobná verbež,Návody

3 Comments »

RSS komentářů k tomuto příspěvku. Zpětné URL


Napište komentář

Používá systém WordPress | Styl: Aeros 2.0 z TheBuckmaker.com